Advokattjenester

Samfunnsbedriftenes advokater tilbyr juridisk rådgivning for medlemmer i alle bransjer. Bistand på opp til to timer i en enkelt sak er gratis. Bistand på over to timer per sak blir fakturert. Vi tilbyr en svært gunstig medlemspris på våre fakturerbare advokattjenester. Les mer om vilkårene

Agnete Busengdal Sommerset
Juridisk direktør
Agnete Busengdal Sommerset
992 47 988 / Send e-post
Elen Schmedling Gimnæs
Advokatfullmektig
Elen Schmedling Gimnæs
482 87 550 / Send e-post
Håkon Andreas Riegels
Advokatfullmektig
Håkon Andreas Riegels
468 92 872 / Send e-post
Temaoversikt
Konkurranse på like vilkår
Konkurranse på like vilkår - iStock.jpg

Rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» berører mange av våre medlemmer.

Personvern
Personvern iStock.jpg
Offentlige anskaffelser
Lyspære (iStock).jpg

Samfunnsbedriftene tilbyr våre medlemsbedrifter rådgivning innen regelverket for offentlige anskaffelser.

Offentlig støtte
Offentlig støtte - iStock.jpg

Forbudet mot offentlig støtte skal sikre like konkurransevilkår mellom virksomhetene uavhengig av eierskap.

Selskapsrett
Selskapsrett - iStock.jpg

Regler for aksjeselskap (AS/ASA), kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) og samvirkeforetak (SA).

Eierstyring og selskapsledelse
Eierstyring - iStock.jpg

Eierne, styret og ledelsen utgjør et triangel som må ha avklarte roller for å sikre god selskapsdrift. 

Forvaltningsrett
Forvaltningsrett - krediter Lindie Botes.jpg

Forvaltningsrettslige regler skal fremme tillit ved å hensynta viktige spørsmål rundt habilitet og offentlighet.

Annen næringsjus
Annen næringsjus Foto simon-migaj-unsplash.jpg

Her finner du stoff om næringsjus som er relevant for bedrifter i kommunalt eie. 

Kommunereform og kommunale selskaper
Kommunereform og kommunale selskaper - krediter Bruno van der Kraan.jpg

Endringer på eiersiden kan skape en rekke utfordringer for selskap som er eid av flere kommuner i fellesskap.

Samarbeidsavtaler med advokatfirma
Samarbeidsavtaler med advokatfirma - iStock.jpg

Vi har avtale med Lund & Co, Kvale Advokatfirma DA og advokatfirmaet Deloitte og samarbeider tett med KS Advokatene.

Advokatbistand til medlemmene
Advokatbistand til medlemmer - foto Helloquence - for nett.jpg

Samfunnsbedriftenes advokater tilbyr en spesialkompetanse som er skreddersydd for selskaper i kommunalt eie. Her kan du lese om vilkårene for advokatbistand.

Spørsmål og svar
Må offentlig eide selskaper ha elektronisk postjournal?

IKS-er er per i dag ikke ansett for å være offentlige organ i arkivlovens forstand, og er dermed ikke bundet av arkivlovens regler om offentlige arkiver, eller …

Bli medlem
for å få full tilgang