Foto Chris Montgomery, Unsplash For Nett
Foto: Chris Montgomerey / Unsplash

Endringer i krav til fysisk møte mv. i foretaks-lovgivningen

Advokatene høringssvar • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

I kjølvannet av koronaepidemien oppstod det et behov for at foretak skal kunne gjennomføre digitale møter uten fysisk oppmøte fra deltagerne.

Samfunnsebedriftene sendte 25. januar 2021 inn høringssvar til forslag om endringer i krav til fysisk møte mv. i foretaks-lovgivningen.

Endringer i krav til fysisk møte mv. i foretaks-lovgivningen - Høringssvar