Foto Magnus Olsson Unsplash
Foto: Magnus Olsson / Unsplash

IKS-loven om fjernmøter og elektronisk signering

Advokatene høringssvar •

I kjølvannet av koronapandemien fikk IKS mulighet for fjernmøter og elektronisk signering. Her er Samfunnsbedriftenes høringssvar til oppfølging av midlertidig lovendringer.