Eierstyring og selskapsledelse dreier seg i stor grad om rolleavklaring og samspill i triangelet eier(e), styre og ledelse. 

Corporate governance handler også om forholdet til andre enn eiere, som ansatte, kreditorer, lokalsamfunn og alle som selskapene har et forhold til.

I lenkene under finner du «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», samt stoff om eierstrategier, eiermøter og styrearbeid.