Styreportal Foto Amy Hirschi Unsplash For Nett
Admincontrol er en portal som kan gjøre arbeidshverdagen enklere for medlemmer av et styre samt ledelsen og andre nøkkelpersoner i en bedrift. (Foto: Amy Hirschi / Unsplash)
Admincontrol forenkler styrearbeidet

Styreportal kan gi enklere arbeidshverdag

Styrearbeid • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Admincontrol er en styreportal som skal forenkle arbeidet for styret og ledelsen. Sikker, digital dokumentdeling og samhandling er nøkkelord. Medlemmer av Samfunnsbedriftene får rabatterte priser.

Samfunnsbedriftene har inngått en rammeavtale med Admincontrol AS. Målet er å tilby et sikkert og effektivt verktøy for samhandling og dokumentdeling for styret, ledelsen og andre nøkkelpersoner i våre medlemsbedrifter. Styreportalen er relevant for alle bransjer.

Gjennom avtalen får våre medlemmer rabatt på styreportalen. Denne rabatten avhenger av størrelsen på lønnsmassen, for å ta hensyn til bedriftens økonomi.

Mange funksjoner og høy sikkerhet

Styreportalen skal blant annet gi:

  • muligheten for digitale styremøter
  • en sikker plattform for dokumentdeling og samhandling
  • et historisk arkiv
  • tilgang til styrepapirene online og offline
  • elektronisk signering av styreprotokoll

Et mål med portalen er at den skal bidra til mer effektive styremøter. Brukes den rett, kan det gå mindre tid på forberedelser av ting som dagsorden og protokoll.

Portalen skal også gjøre det lett å ta notater og samarbeide med sikre meldinger. Slike meldinger tillater kryptert deling av sensitiv informasjon mellom brukere. Forretningskritiske dokumenter skal derfor ligge trygt.

Medlemspriser

Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter får rabatt basert på den enkelte medlemsbedrifts lønnsmasse det foregående året:

  • 0-10 millioner kroner gir rabatt på minimum 20 prosent av veiledende priser
  • 10-50 millioner kroner gir rabatt på minimum 15 prosent av veiledende priser
  • mer enn 50 millioner kroner gir rabatt på minimum 10 prosent av veiledende priser

Disse rabattene skal tilbys som et minimum. Admincontrol AS har mulighet til å tilby en høyere rabatt dersom det skulle være grunnlag for det.

For å benytte deg av tilbudet, eller få mer informasjon om Admincontrol, ta kontakt med salgsdirektør Kim Schulerud, tlf: 415 13 515.