Bedrifter i kommunalt kan oppleve særlige forventninger til habilitet og offentlighet.

Det er viktig at bedriftene følger det gjeldene regelverket på dette området. Det er med på å skape tillit og oppslutning til måten de løser sitt samfunnsoppdrag på.