Forslaget til ny arkivlov innebærer at alle rettssubjekter som er omfattet av offentleglova også skal omfattes av ny arkivlov. Da alle interkommunale selskaper (IKS) og mange andre kommunale bedrifter er omfattet av offentleglova, har forslaget derfor betydning for dem.