Mange av Samfunnsbedriftenes medlemmer driver virksomhet i grenseflaten mellom tjenesteyting, myndighetsutøvelse og forretningsdrift. Ofte har de ansvaret for oppgaver som gjør at de i gitte tilfeller må følge forvaltningsloven.