Høringssvar om ny forvaltningslov - Foto CoWomen - for nett.jpg
Mange av KS Bedrifts medlemmer driver virksomhet i grenseflaten mellom tjenesteyting, myndighetsutøvelse og forretningsdrift. I gitte tilfeller må de følge forvaltningsloven. (Foto CoWomen)
Høring om NOU 2019:5 – Ny forvaltningslov

Forvaltningsloven skal endres – KS Bedrift har levert høringssvar

Ny forvaltningslov • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Forvaltningsloven skal etter forslaget til ny lov gjelde når en kommunal bedrift utøver myndighet. Derfor bør «myndighetsutøvelse» defineres nærmere. Det er et av punktene i KS Bedrifts høringssvar.

For de kommunale bedriftene vil forslaget til ny forvaltningslov medføre at denne loven skal gjelde i de tilfeller der bedriften utøver offentlig myndighet. Men forvaltningsloven definerer ikke selv hva som skal regnes som myndighetsutøvelse.

Det ville vært en fordel å beskrive i loven hva som legges i begrepet gitt at det nå innføres som det avgjørende kriteriet for om selsvstendige rettsubjekter er omfattet av lovens bestemmelser eller ei.

KS Bedrift har tidligere skrevet en temaartikkel om hva ny forvaltningslov vil kunne bety for bedrifter i kommunalt eie.

Vi legger uansett til grunn at en stor del av den daglige virksomheten i de kommunale bedriftene ikke vil omfattes av den nye forvaltningsloven.

Her kan du lese KS Bedrifts høringssvar til NOU 2019:5 – Ny forvaltningslov.