Offentleglova gjelder i utgangspunktet alle rettssubjekter der det offentlige har kontrollerende innflytelse, eksempelvis ved å ha mer enn halvparten av andelene/aksjene i selskapet.

Offentleglova gjelder typisk interkommunale selskap (IKS) og kommunalt eide aksjeselskaper (AS).