Eid kommune.JPG
Innbyggerne i mange norske kommuner kan få et dårligere tjenestetilbud dersom regjeringen velger å innføre nye konkurranseregler. (Foto: Eid kommune).
Nye konkurransevilkår for offentlige og private:

KFer rammes, mer usikkert med IKSer

Konkurranse på like vilkår • Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Dersom regjeringen innfører nye konkurransevilkår, vil kommunale foretak (KFer) rammes av de nye reglene. Men det er mer usikkert hvordan IKSer berøres.

På et frokostmøte den 15. januar presenterte KS hovedfunnene i rapporten Konkurranse på like vilkår - hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser har dette for kommunesektoren?.

Bakgrunnen er at regjeringen vurderer å innføre nye konkurransevilkår for offentlige og private aktører. Dersom det regjeringsoppnevnte Hjelmeng-utvalgets forslag til nye konkurransevilkår blir vedtatt, kan det ramme mange kommuners tilbud til innbyggerne.

Under høringsrunden i mai 2018 påpekte både Samfunnsbedriftenes (daværende KS Bedrift) og KS de mange svakhetene ved Hjelmengutvalgets forslag. Det var blant annet ikke gjort noen grundig utredning av de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved en ny konkurransepolitikk.

Den foreliggende FoU-rapporten viser en del av konsekvensene. Her kan du se opptak fra presentasjonen under frokostmøtet den 15. januar.