iStock-615076890_nett.jpg
Konkurranse på like vilkår

Sammendrag av rapporten

Konkurranse på like vilkår •

Forslagene i «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» vil kunne få følger for mange av Samfunnsbedriftenes (daværende KS Bedrift) medlemmer. Samfunnsbedriftenes advokater har laget en oppsummering for Bedriftsstyret.

Rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» ble utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av professor Erling Hjelmeng. Rapporten har skapt debatt siden den ble overlevert Nærings- og handelsdepartementet den 23. januar. 

Her kan du lese et sammendrag som Samfunnsbedriftenes advokater har laget om rapporten. Sammendraget ble presentert for Bedriftsstyret den 26. januar 2018. 

Dersom forslagene i rapporten settes ut i live, vil det både påvirke mange selskaper i kommunalt eie og arbeidet med henholdsvis kommuneloven, skatteloven og IKS-loven.