Etter EØS-avtalen er offentlig støtte, som hovedregel, forbudt.

Forbudet skal sikre like konkurransevilkår mellom virksomhetene, uavhengig av om disse er eid av private eller offentlige myndigheter. Videre skal regelverket sikre like konkurransevilkår på tvers av landegrensene.

Regelverket er særlig aktuelt for avfallsbransjen, hvor monopoldelen av virksomheten (husholdningsavfall) ikke kan subsidiere den konkurranseutsatte delen (næringsavfall).

Ellers vil regelverket kunne være aktuelt når offentlige etater selger tjenester i konkurranse med private.

Les mer om