Regelverket for offentlige anskaffelser åpner for at man i særlige tilfeller kan bruke unntak som egenregi, utvidet egenregi og tildeling av enerett. 

Under gitte forutsetninger kan en oppdragsgiver som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser tildele en kontrakt direkte til en oppdragstaker ved såkalt «utvidet egenregi». Tildeling av en slik kontrakt direkte til en oppdragsgiver forutsetter at tre vilkår er oppfylt: "kontrollvilkåret", "omsetningsvilkåret" og "kapitalvilkåret". Les mer om dette i artikkelen under. 

Relevante artikler