Regelverket for offentlige anskaffelser åpner for at man i særlige tilfeller kan bruke unntak som egenregi, utvidet egenregi og tildeling av enerett. 

Under gitte forutsetninger kan en oppdragsgiver tildele en kontrakt direkte til en oppdragstaker ved såkalt «utvidet egenregi». Da må tre vilkår være oppfylt: "kontrollvilkåret", "omsetningsvilkåret" og "kapitalvilkåret". Les mer i artikkelen under. 

Relevante artikler