Brudd på anskaffelsesregelverket kan utløse erstatningsplikt

Fagartikler om offentlige anskaffelser •

Har man brutt anskaffelsesregelverket vil man fort måtte betale erstatning til de som har deltatt i konkurransen.

Normalt må oppdragsgiver erstatte de kostandene tilbyder har hatt ved å delta i konkurransen, også kalt den negative kontraktsinteresse. Dette er typisk kostnader forbundet med å delta i konkurransen. Desto mer omfattende prosessen er, for eksempel med flere forhandlingsrunder, desto høyere vil erstatningsbeløpet kunne bli.

Om en av tilbyrderne klarer å bevise at de ville fått kontrakten om regelverket ikke ble brutt, vil denne tilbyderen kunne ha krav på å få erstattet fortjenesten - kalt den positive kontraktsinteressen. Dette beløpet er ofte vesentlig høyere enn den negative kontraktsinteressen.