Maler for konkurransegrunnlag og aktuelle kontrakter

Fagartikler om offentlige anskaffelser •

NB - Oppdragsgiver skal velge kontrakt. Man må "aldri" akseptere leverandørens standardvilkår.

På nettsiden til Direktoratet for forenkling og IKT (DIFI) finner du maler for kontrakter og maler for konkurransegrunnlag.