Veileder om hvordan gjennomføre forhandlinger

Fagartikler om offentlige anskaffelser •

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har laget en veileder med praktiske råd om hvordan du kan forberede og gjennomføre forhandlinger som en del av konkurranser. 

Du finner den her: Gjennomføring av forhandlinger – praktisk veileder. Veilederen gir også en oversikt over når det er tillatt å forhandle og hvilke prosedyrer som gjelder.

Konkurranser med forhandlinger og dialog er dynamiske og komplekse prosesser. For å oppnå gode resultat må man følge den fremgangsmåten som er best i den enkelte situasjonen.

Reglene for forhandlinger er regulert i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del I, II og III.