Vekst Og Attføring Foto Waldemar Brandt Unsplash For Nett
Vekst- og attføringsbedrifter skaper varig tilrettelagt arbeid for folk som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. (Foto: Waldemar Brandt / Unsplash).
Offentlige anskaffelser kan gi arbeidsmuligheter for flere

Slik kan kommuner kjøpe tjenester fra vekst- og attføringsbedrifter

Hvordan gjøre en offentlig anskaffelse? •

I samarbeid med ASVL (Arbeidsgiverforeningen for Vekst – og attføringsbedrifter) og KS har Samfunnsbedriftene utarbeidet en veileder som skal gjøre det lettere for kommuner å kjøpe tjenester fra vekst- og attføringsbedrifter.

Veiviseren Offentlige anskaffelser kan gi arbeidsmuligheter for flere er laget av KS Advokatene, Samfunnsbedriftene og ASVL. Veilederen gir en oppdatert oversikt over de innkjøpsmulighetene som finnes innenfor rammene av reglene om offentlige anskaffelser.

Ved å ta i bruk handlingsrommet kan kommuner, og kommunalt eide bedrifter som må følge anskaffelsesreglene, kjøpe et bredt spekter av tjenester som tilbys av VTA-bedriftene (bedrifter for varig tilrettelagt arbeid).

På denne måten kan man som innkjøper bidra til et mer inkluderende arbeidsliv og god bruk av lokale ressurser, samt understøtte samfunnsansvarlig forretningsdrift.