Sanksjonsregler ved brudd på anskaffelsesreglene - krediter Tim Reckmann.jpg
Fru Justitia er blind. (Foto: Tim Reckmann).

Samfunnsbedriftenes høringsuttalelse om nye sanksjonsregler ved brudd på anskaffelsesreglene

Regelverk om offentlige anskaffelser •

Formålet med Nærings- og fiskeridepartementets forslag var å styrke håndhevingen av regelverket mot ulovlige direkte anskaffelser. Forslagene innebar at når klagenemnda får inn en klage på ulovlig direkte anskaffelser, vil nemnda ha kompetanse til enten å ilegge overtredelsesgebyr, eller til å bringe saken inn for retten for å få kontrakten kjent uten virkning.

Etter en lovendring i 2012 kunne Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) bare uttale seg om at det har skjedd et lovbrudd, men det får ingen rettslige konsekvenser for oppdragsgiveren. 

– Dagens ordning der leverandørene må gå til domstolene for å håndheve grove brudd på anskaffelsesreglene har rett og slett ikke vært effektiv nok, sa næringsminister Mæland i forbindelse med høringen.

Her kan du lese mer om departementets endringsforslag

Her kan du lese høringssvaret til Samfunnsbedriftenes (daværende Bedrift)