KS Bedrifts om anskaffelsesregelverket - krediter helloquence.jpg
Her finner du Samfunnsbedriftenes (da KS Bedrift) høringsuttalelser om nytt anskaffelsesregelverk. (Foto: Helloquence).

Samfunnsbedriftenes høringsuttalelser om nytt anskaffelsesregelverk

Regelverk om offentlige anskaffelser •

Nærings- og fiskeridepartementet har i løpet av de siste årene gjort store endringer i anskaffelsesregelverket. Endringene omfatter anskaffelser over terskelverdiene i EU/EØS.

Endringene er omfattende, og innebærer de største materielle endringene av regelverket på mange år. Revisjonen av anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og den nye konsesjonsforskriften innebærer en implementering av tre EU-direktiver.

Formålet med endringene
Formålet med endringene har vært å bidra til økt fleksibilitet, reduserte administrative byrder og mer rettslig klarhet. I tillegg har man ønsket å gi økte muligheter til å ivareta andre samfunnshensyn, slik som miljø, sosiale hensyn, innovasjon og lettere tilgang til offentlige kontrakter for små og mellomstore bedrifter.

Høring
Dette er en viktig sak for KS Bedrift og alle selskapene som er medlemmer i KS Bedrift. Vi har inngitt høringsuttalelse til departementet.

Se selve høringen på departementets nettsider her.

Her finner dere KS Bedrifts høringssvar for loven og klassisk sektor (avfallsbransjen mm).

Her finner dere KS Bedrifts høringssvar for forsyningssektoren (blant annet havner og energiselskaper).

Her finnes KS Bedrifts høringssvar for konsesjonsforskriften.