Personvernlovgivningen gir regler om innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger.

I artiklene under kan du lese mer om hvordan kommunalt eide selskaper bør gå frem for å sikre at de overholder regelverkets krav.