Fra aksjeselskaper til interkommunale selskap til kommunale foretak til samvirkeforetak: Det finnes mange måter å organisere grunnleggende samfunnstjenester på. 

Med mange ulike organisasjonsformer å velge mellom kan hvert lokalsamfunn finne den mest hensiktsmessige måten å levere tjenester på.