Regjeringen utsetter å endre på IKS-loven

Interkommunale selskaper • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Statsråd Jan Tore Sanner sier til KS Bedrift at han ønsker å bruke mer tid på å foreslå endringer i IKS-loven. Han vil ha mer dialog med de som blir berørt – blant annet KS Bedrifts medlemmer.

Saken har som kjent vært på høring, og det har kommet mange innspill som departementet nå vil ta seg god tid til å gå gjennom for å finne den beste løsningen.

Endringene i IKS-loven må også ses i sammenheng med de andre prosessene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med for tiden: kommunelovutvalgets arbeid, endringer i annet EØS-regelverk – og kommunereformen.

Det blir derfor ingen endringer i år. Endringene kommer muligens i løpet av 2016.

Våre innspill hørt
KS Bedrift har jobbet mye med denne saken, og vi er glad for at statsråden har tatt vår bekymring på alvor. I tillegg har det vært viktig for oss å se dette i sammenheng med de andre prosessene som nå pågår i Kommune-Norge.

I tiden fremover vil vi naturligvis fortsette vår dialog med statsråden og hans departement.