Geir Melby, Foto Deloitte (2)
Geir Melby fra Deloitte er en av to advokater som holder kurset om aksjeloven i regi av Samfunnsbedriftene. (Foto: Deloitte)
Kurs i aksjeloven for Samfunnsbedriftene

Aksjeloven – det du trenger å vite

Jobber du opp mot AS? Eller vurderer din virksomhet å opprette et AS? Da er vårt kurs i aksjeloven et «must». De erfarne advokatene Geir Melby og Torgeir Overøye gir deg oversikten den 20. mai.

Dette kurset vil gi en oversikt over hva som kan oppnås ved å organisere en virksomhet som et aksjeselskap og ikke minst hva man må passe på dersom man skal stifte et AS eller omdanne en virksomhet til et aksjeselskap.

Kurset vil også ta for seg de mest sentrale krav som stilles til et aksjeselskap i driftsfasen, slik som finansiering, utbytteregler og anvendelse av selskapets midler mm.

Kursholderne

Kurset vil bli holdt av Geir Melby og Torgeir Overøye fra Deloitte, Samfunnsbedriftenes samarbeidspartner gjennom flere år. Geir er advokat og leder for Tax & Legal i Stavanger. Han arbeider blant annet med selskapsrett, EU/EØS- og konkurranserett, selskapsrett og avtaler.

Geir bistår med rådgivning knyttet til organisering og drift av virksomheter, og har bistått en rekke private og offentlige virksomheter, både i Norge og innen EØS-området.

Torgeir er advokat og jobber med statsstøtterett, offentlige anskaffelser og konkurranserett. Også han har bistått en rekke store offentlige og private aktører med problemstillinger knyttet til disse rettsområdene.

Målgruppen

Dette kurset i aksjeloven er beregnet på ledere og andre med lederfunksjon som jobber med virksomheter som er organisert som AS eller som vurderer å skille ut eller etablere en del av virksomheten som et aksjeselskap.


Agenda

Tid: 20. mai, kl. 9-12

1. Innledning – litt om grunnlaget for å skille ut egne selskap

 • Kommende lovendringer som påvirker valg av selskapsform?

2. Introduksjon til AS

 • Forholdet til andre selskapsformer
  • Ulikheter/likheter – spesielt ift. IKS/KF
  • Fordeler/ulemper
 • Parter
  • Offentlige/private​

3. Omdanning av eksisterende virksomhet / stiftelse av AS

 • Stiftelse av AS
  • Kontantinnskudd/tingsinnskudd
 • Omdanning av eksisterende virksomhet
  • Dok. Avgift
  • Verdsetting
  • Kontinuitet – statsstøtte
  • Finansiering - MEIP
 • Organisering av AS
  • vedtekter/aksjonæravtale
  • styring/innsyn/kontrollmuligheter

4. Driftsfasen

 • Kommuner/IKS – som eiere
  • Generalforsamling/styre
  • Selskapskontroll og kontroll etter aksjeloven
 •  Finansiering
  •  Kapitalforhøyelse/lån/tilskudd
  • IKS-loven og kommunelovens begrensninger
  • Statsstøtte
 • Utbytteregler / anvendelse av selskapets midler
  • Havner
  • Avfallsselskap
  • Mv.
 • Avtaler mellom kommune og AS
  • Asl. § 3-8/§3-9
  • offentlige anskaffelser og statsstøtte

5. Avvikling av AS

 • Kort om dette

6. Oppsummering/avslutning