Nathan Anderson ii.jpg
Ideelle virksomheter er en viktig del av mangfoldet innen velferdstilbudet. (Foto: Nathan Anderson).
Adgang for ideelle organisasjoner:

Anbud om helse- og sosialtjenester bør kunne forbeholdes ideelle

Andre bransjer

Konkurranser for å levere helse- og sosialtjenester bør kunne reserveres tilbydere som er ideelle organisasjoner. I en høringsuttalelse støtter KS Bedrift forslaget om en ny forskriftsbestemmelse som sikrer denne retten.

Det er viktig å legge til rette for at ideelle organisasjoner kan tilby helse- og sosialtjenester. Slike organisasjoner er en viktig del av tjenestemangfoldet. KS Bedrift er enig i at man må kunne utnytte handlingsrommet som nå finnes i EØS-retten. 

Det har vist seg at mange ideelle aktører har hatt vanskelig for å nå opp i vanlige anbudskonkurranser, blant annet på grunn av deres historiske pensjonskostnader. 

De grunnleggende kravene i anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften del I og del IV vil fortsatt gjelde for konkurransene, herunder kravet om kunngjøring. 

Les KS Bedrifts høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet