Bilde Fra Møte Foto NBL For Nett (2)
Nye frist for årsregnskap og generalforsamling eller årsmøte i aksjeselskap og samvirkeforetak blir 30. august 2021. (Illustrasjonsbilde).
Midlertidig lov om utsatte frister for AS og samvirkeforetak

Årsregnskap og generalforsamling – fristene forskyves med to måneder

Andre bransjer

Både AS og samvirkeforetak omfattes av forslaget om utsatt frist i 2021 for å fastsette årsregnskap og avholde ordinær generalforsamling. Samfunnsbedriftene støtter forslaget i sitt høringssvar.

For å avhjelpe følgene av koronakrisen, foreslår Finansdepartementet en midlertidig lov som utsetter fristene for å fastsette årsregnskap og avholde ordinær generalforsamling i 2021. Lovforslaget omfatter både AS og samvirkeforetak, og gjelder derfor for flere av våre medlemmer.

Forslaget innebærer at man i 2021 har en to måneders forskyvning av fristen for fastsette årsregnskap etter regnskapsloven. Det samme ble gjort i 2020.

Årsregnskapet fastsettes normalt i ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte. Derfor ønsker man å midlertidig utvide de lovbestemte fristene også for disse møtene. Ny frist for årsregnskap og generalforsamling eller årsmøte i aksjeselskap og samvirkeforetak blir 30. august 2021.

Loven gjelder ikke IKS

I vårt høringssvar peker vi også på at mange interkommunale selskap (IKS) følger regnskapsloven, men at disse selskapene har egne frister etter forskrift til IKS-loven. Blant annet skal årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning fastsettes av representantskapet (IKS-ets øverste organ) før 1. mai.

Vi legger til grunn at disse reglene og fristene fortsatt vil gjelde, slik at det midlertidige lovforslaget ikke omfatter IKS-ene.

Høringssvaret finner du ved å trykke på lenken i boksen oppe til høyre.