Christina@Wocintechchat.Com
Christina @ wocintech.com
Koronapandemien:

Årsregnskapet – fristen er utsatt

På grunn av koronapandemien er fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt å avholde ordinær generalforsamling og årsmøte, utsatt med to måneder i 2020.

Den midlertidige loven om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2020 er nå endelig vedtatt. Loven, som trådte i kraft 19. juni, berører mange av Samfunnsbedriftenes medlemmer, blant annet aksjeselskaper og samvirkeforetak. 

Regnskapsår avsluttet 31.12.2019

For regnskapspliktige med regnskapsår avsluttet 31.12.2019, utsettes fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet fra 30. juni til 31. august.

Fristen i regnskapsloven § 8-3 for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret utsettes fra 1. august til 1. oktober.

Avvikende regnskapsår

For regnskapsår som avsluttes per utgangen av juli til og med desember 2019, gjelder utsatt frist til 1. oktober for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret.

For regnskapsår avsluttet per utgangen av januar til og med juni 2020, er fristen 1. februar 2021 - som er den ordinære fristen i regnskapsloven.

Fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet utsettes i to måneder. Men ikke lenger enn til utløpet av desember 2020. Utsettelsen gjelder selv om den ordinære fristen på seks måneder var utløpt før den midlertidige loven trådte i kraft.

 

 

 

Les mer på Revisorforeningens sider