Kommunikasjon Tim Gouw Unsplash Nytt Snitt
Gjennom vårt samarbeid med Inventura tilbyr vi våre medlemmer kurs og sertifisering i offentlige anskaffelser. (Foto: Tim Gouw / Unsplash)
Kurs og sertifisering i offentlige anskaffelser

Din innkjøpskompetanse kan skape verdier

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Med riktig kompetanse kan du som offentlig innkjøper øke din samfunnsnytte. Du kan få bedre betingelser i kontraktene. Og du kan bli kjent med nye produkter og løsninger. Velkommen til sertifiseringskurs.

I samarbeid med Inventura tilbyr nå Samfunnsbedriftene sertifiseringskurs i den nasjonale sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser.

- Påfyll av anskaffelsesfaglig kompetanse er verdiskapende kompetanseheving. Det kan bidra til bedre resultater i enkeltanskaffelser, på sikt et godt omdømme i aktuelle markeder og gi samfunnsnytte, sier advokat Didrik Greve Økland i Samfunnsbedriftene.

- Tilbudet om sertifiseringskurs skal gjøre medlemmene mer bevisst mulighetene som ligger i anskaffelser.

Kjøper inn for store verdier

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig. Regelverket for anskaffelser skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

- Anskaffelsesregelverket kan være krevende å navigere i, men formålet med reguleringen er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Sertifiseringskurset skal bidra til å gjøre medlemmene bedre til å bruke handlingsrommet i regelverket til å gjøre gode og effektive anskaffelser, fortsetter Økland.

Selve anskaffelsesprosessen avsluttes med at kontrakt signeres med valgte leverandør. Etter at kontrakt er signert, gir ikke anskaffelsesreglene noen anvisning på hvordan oppdragsgiver skal forholde seg i kontraktsoppfølgingsfasen.


Didrik Greve Økland er advokat i Samfunnsbedriftene. (Foto: Jill Johannessen)

- En side ved innkjøp er å gjennomføre anskaffelsesprosessen. Etter en avtale er inngått skal avtalen forvaltes. Det er ofte her avvik oppstår. Sertifiseringskurset tar også for seg implementering av inngåtte avtaler og oppfølging av disse gjennom avtaleperioden, fortsetter Økland.

Sertifisering i offentlige anskaffelser

Kurset leveres av Inventura og deres kompetanseprogram innen innkjøp, Innkjøpsskolen, og etter kurs og bestått eksamen får deltakerne sertifiseringsbevis som dokumentasjon på oppnådd kompetanse.

- Vi har lagt opp kurset slik at det er en kombinasjon mellom digital og fysisk læring. Deltakerne får nettbaserte moduler som forberedelser i forkant av en to-dagers samling og eksamen. Det er begrenset antall plasser, så meld dere på allerede nå, avslutter Økland.

LES MER OG MELD DEG PÅ