Ny kommunelov - krediter Christian Langballe.jpg
Bedrifter i kommunalt eie bør være forberedt på at det kan komme endringer når ny kommunelov trer i kraft høsten 2019. (Foto: Christian Langballe).
Virksomhetsutvikling på Bedriftenes Møteplass:

Er du forberedt på ny kommunelov?

Andre bransjer

Kommunalt eide selskaper må sko seg for endringene som kan komme når ny kommunelov trer i kraft høsten 2019. På Bedriftenes Møteplass den 3. april tar vi for oss de viktigste spørsmålene.

Vi har foretatt en endring av programmet for «virksomhetsutvikling» på dag to av Bedriftenes Møteplass. Posten om den nye kommuneloven erstatter posten om innovative anskaffelser – som vi skal ta for oss i et eget seminar til høsten.

Den nye kommuneloven trer i kraft i oktober når de nyvalgte kommunestyrerene har konstituert seg etter kommunevalget. Ulike selskap vil bli berørt på ulike måter og i forskjellig grad. I dette «mini-seminaret» vil avokatene i KS Bedrift ta for seg:

  • Ny kommunelov – hva er nytt?
  • Ny kommunelov – får det noen konsekvenser for IKS og AS?
  • Delegering av myndighet og oppgaver fra kommunen til IKS og andre selvstendige rettssubjekter
  • Kort om de nye formene «kommunalt oppgavefellesskap» og «interkommunalt politisk råd»

Etter pausen fortsetter vi programmet med å se på utfordringer rundt høyt sykefravær – som er et problem i Norge. Hvordan skal man håndtere de vanskelige sakene? Hvilke grep kan man ta for å få ned det langvarige sykefraværet?

Deretter fortsetter fellesdelen av programmet dag to der vi på ny samler alle medlemmene.

Der vil dere blant annet høre Knut Aril Hareide, stortingsrepresentant og tidligere KrF-leder, og Robert Mood, president i Norges Røde Kors, snakke om ledelse i utfordrende situasjoner.

Les mer og meld deg på Bedriftenes Møteplass 2019