Gabrielle Henderson Hjckknwcxxq Unsplash
Foto: Gabrielle Henderson / Unsplash
Kurs

Er du sertifisert innkjøper?

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Har vi innkjøpskompetansen vi trenger? Velger vi rett strategi for våre innkjøp? Nå tilbyr Samfunnsbedriftene sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser.

Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende og kan være krevende å navigere i. Med riktig kompetanse kan godt gjennomførte anskaffelsesprosesser bidra til å utvikle virksomhetens tjenestetilbud.

- Offentlige anskaffelser kan være et krevende fagfelt å navigere i. Derfor ønsker Samfunnsbedriftene å spille medlemmene gode gjennom å tilby sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser, sier Didrik Greve Økland, advokat i Samfunnsbedriftene.

Brudd på regelverket om offentlige anskaffelser kan medføre at det blir gjennomført dårligere innkjøp og negativ omtale i media for oppdragsgiver. I tillegg kan en offentlig oppdragsgiver ilegges overtredelsesgebyr eller en inngått kontrakt kan kjennes uten virkning.

- Prosedyrefeil kan medføre dyrekjøpte forsinkelser eller dårlige tjenestetilbud fra virksomheten, samt erstatningsansvar og omdømmetap for oppdragsgiver. Gjennom-arbeidede konkurransedokumenter som oppfyller forskriftens krav er nødvendig for å unngå prosedyrefeil med påfølgende avlysningsplikt og erstatningsansvar. Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser vil være verdifull kompetanseheving for bedriftene og gjøre anskaffelser til en mulighet til innovasjon og utvikling, fortsetter Økland.

Etter anskaffelsesloven kan retten avkorte en kontrakt og/eller ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på anskaffelsesregelverket.

- Selv om sanksjonsregime ved å gjøre feil i anskaffelsesprosesser kan oppfattes som urimelige og uproporsjonale, er det viktigste at offentlige innkjøpere har kompetanse til å gjøre gode innkjøp innenfor handlingsrommet i regelverket. Sertifiseringsordningen for offentlige innkjøpere er et tiltak for å sikre gode innkjøp, fortsetter Økland.

I høst arrangerer Samfunnsbedriftene første kull sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser.  Kurset leveres av Inventura og deres kompetanseprogram, Innkjøpsskolen.

- Vi ønsker medlemmene velkommen til å delta på sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser. Sammen med Inventura legger vi til rette for verdiskapende kompetanseheving. Det er begrenset antall deltakere så meld dere på allerede nå, avslutter Økland.


Les mer og meld deg på her…