Fjernmøte IKS Foto Annie Spratt Nytt Snitt
Koronakrisen har aktualisert behovet for at IKS kan avholde fjernmøter og signere elektronisk. (Foto: Annie Spratt)
Adgang til å avholde fjernmøter og signere elektronisk

Fjernmøte-mulighet for IKS bør forlenges, og helst bli varig

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

I brev av 13. august ber Samfunnsbedriftene regjeringen om å forlenge adgangen for IKS til å holde fjernmøter, gjennomføre skriftlig saksbehandling og signere protokoller elektronisk.

Med bakgrunn i koronaepidemien vedtok regjeringen tidligere i år en midlertid lov som åpner for at representantskapet, styret og avviklingsstyret i interkommunale selskaper (IKS) får adgang til å avholde fjernmøter ved hjelp av elektroniske virkemidler.

Denne midlertidige loven, som blant annet kom i stand gjennom en innsats fra Samfunnsbedriftene, gjelder frem til 15. september i år.

Situasjonen er like usikker

Begrunnelsen for Samfunnsbedriftenes anmodning er for det første den usikre smittesituasjonen fremover. For det andre ble postleveringen endret den 7. juli 2020, slik at fysisk post nå kun leveres annenhver dag.

Denne endringen medfører at det vil kunne ta veldig lang tid å innhente fysiske signaturer når mange skal signere i samme dokument. Da forsinkes mange prosesser i selskapene.

I brevet vi sendte den 13. august anmoder vi departementet om å vurdere å forlenge den midlertidige loven, i tillegg til på sikt å innføre en lov som gir permanent adgang til fjernmøter og elektroniske signaturer for IKS.