Fylle Bensin Foto Brad Starkey Unsplash
Følgene av Ukrainakrigen presser drivstoffprisene i været. Flere bedrifter ønsker blant annet derfor å reforhandle kontrakter med medlemmer av Samfunnsbedriftene. (Foto: Brad Starkey / Unsplash)
Ukrainakrigen og «force majeure» som grunnlag for å reforhandle kontrakter

Ukrainakrigens følger rammer bedrifter – hvordan reforhandle kontrakter?

Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Ukrainakrigen øker prisene på drivstoff og ulike råvarer. Mange av våre medlemmer kan oppleve at bedrifter vil ha rabatter eller reforhandle avtaler. Få med deg webkurset som vår advokat Håkon Riegels holder 6. april!

Ukrainakrigen gjør at prisene stiger. Leverandørene merker at kostnadene for drivstoff og mange råvarer har økt betraktelig. Flere leverandører kan derfor oppleve at de har inngått kontrakter som ikke er balanserte, og som de faktisk taper penger på.

Slike kontraktspartnere tar gjerne kontakt for å få rabatter eller reforhandle inngåtte avtaler. Men hvilket handlingrom har du som leder en samfunnsbedrift? Og hvordan går du eventuelt frem?

Meld deg på kurset: Ukrainakrigen og «force majeure» som grunnlag for å reforhandle kontrakter

Samfunnsbedriftenes advokattjenster utarbeidet i 2020 et notat som tok for seg hensyn og vurderinger i ulike situasjoner som kunne oppstå under den da pågående koronakrisen. Dette notatet har stor overføringsverdi med tanke på Ukrainakrigen og «force majeure».

Blant tingene som notatet tar for seg er:

  • Reforhandling av kontrakt i et ordinært kontraktsforhold
  • Forholdet til statsstøtteregelverket
  • Reforhandling av kontrakt etter en offentlig anskaffelse
  • Force majeure i offentlige anskaffelser
  • Kontrakter inngått før pandemien
  • Der leverandøren har inngitt tilbud, men det ikke er inngått kontrakt før pandemien
  • Avlysning av konkurransen på grunn av pandemien
  • Kontrakter inngått etter pandemien
  • Direkte- og hasteanskaffelser som følge av koronapandemien
  • Reforhandling på selvkostområdet

Her finner du notatet:
Koronaepidemien som grunnlag for reforhandling av kontrakt

Ved spørsmål, ta kontakt med notatets forfatter advokat Håkon Andreas Riegels i Samfunnsbedriftenes advokattjenester.

Her kan du lese mer om vilkår for advokatbistand til medlemmer av Samfunnsbedriftene