Reforhandling Under Koronakrisen Krediter Jonathan Borba
Mange bedrifter ønsker å reforhandle kontrakter som følge av økonomiske vanskeligheter under koronakrisen. (Foto: Jonathan Borba).
Koronaepidemien som grunnlag for reforhandling av kontrakt

Forhandling med bedrifter som sliter under koronakrisen

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Mange av våre medlemmer opplever at bedrifter vil ha rabatter eller reforhandle avtaler som følge av koronakrisen. Samfunnsbedriftenes nye notat tar for seg vurderinger man bør gjøre i en slik situasjon.

Under den pågående pandemien er det mange som sliter økonomisk. Flere bedrifter har mistet kunder, og mange har fått økte transportutgifter, redusert tilgang til råvarer, endringer i råvarepriser og valutakurser, høyt sykefravær og ansatte i karantene.

Det kan også være tilfeller der en samfunnsbedrift eller en kontraktspartner ikke kan oppfylle sin del av en kontrakt som følge av situasjonen.

Samfunnsbedriftenes nye notat tar for seg hensyn og vurderinger i ulike situasjoner som kan oppstå under den pågående koronakrisen:

  • Reforhandling av kontrakt i et ordinært kontraktsforhold
  • Forholdet til statsstøtteregelverket
  • Reforhandling av kontrakt etter en offentlig anskaffelse
  • Force majeure i offentlige anskaffelser
  • Kontrakter inngått før pandemien
  • Der leverandøren har inngitt tilbud, men det ikke er inngått kontrakt før pandemien
  • Avlysning av konkurransen på grunn av pandemien
  • Kontrakter inngått etter pandemien
  • Direkte- og hasteanskaffelser som følge av koronapandemien
  • Reforhandling på selvkostområdet


Her finner du notatet:
Koronaepidemien som grunnlag for reforhandling av kontrakt

Ved spørsmål, ta kontakt med notatets forfatter advokatfullmektig Håkon Andreas Riegels i Samfunnsbedriftenes advokattjenester.

Her kan du lese mer om vilkår for advokatbistand til medlemmer av Samfunnsbedriftene