Foto: Glenn Stangeland/Wikicommons
LOVENDRING: Samfunnsbedriftene har fått mange argumenter fra medlemmene om endringer i IKS-loven. Det er fortsatt ikke for sent å komme med innspill.

Høringen av endringer IKS-loven – hva mener IKS-ene?

Brenner du fortsatt inne med gode argumenter om endringer i IKS-loven? Det er fortsatt mulig å komme med innspill. 

Samfunnsbedriftene arbeider nå med å skive et felles høringssvar til IKS-loven. Vi har de siste ukene mottatt mange gode innspill og vurderinger fra dere. 

Tusen takk for alt som har kommet så langt, både på e-post og telefon, og på digitale møter den 23. august. Vi setter stor pris på at dere engasjerer dere i denne saken.

Vi håper at vårt endelige felles høringssvar til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) vil ivareta IKS-medlemmenes syn på en god måte. Vi vil også fremme en del egne faglige/juridiske vurderinger av forslagene. 

Videre oppfordrer vi alle IKS til å sende egne høringssvar til KDD, i tillegg til det vi sender fra Samfunnsbedriftene. Det styrker saken og det blir notert når selskapene selv uttaler seg om forslagene. Bruk gjerne det samme dere eventuelt har sendt til oss. Det er også mulig å avgi en helt kort uttalelse der dere viser til Samfunnsbedriftenes vurderinger, og at dere i hovedsak stiller dere bak dette. 

Dere kan sende høringssvaret til KDD via denne siden på regjeringen.no. Alternativt kan det sendes som vedlegg direkte til postmottak@kdd.no, og merke at det skal til Kommunalavdelingen.

Hvis dere fortsatt har innspill/spørsmål til Samfunnsbedriftene om høringen, kan det sendes til Elen.gimnas@samfunnsbedriftene.no innen mandag 5. september.