IKS Loven Foto Ole Jorgen Unsplash For Nett
Illustrasjonbilde fra Melshornet. (Foto: Ole Jørgen / Unsplash)

IKS-loven i endring – Samfunnsbedriftene ønsker innspill fra medlemmene

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Endringene av IKS-loven vil påvirke hverdagen til interkommunale selskap (IKS). Den 20. juni sendte vi et brev til våre IKS-medlemmer der vi ber om innspill til et høringssvar.

Vi har tidligere skrevet om de foreslåtte endringene av IKS-loven og forslaget til en ny budsjett- og regnskapsforskrift for interkommunale selskap.

Den 20. juni sendte Samfunnsbedriftene derfor et brev til våre IKS-medlemmer. Her tar vi for oss de viktigste punktene, og lovforslagene i høringsnotatet, og ber om innspill til vårt høringssvar.

Vi ønsker å få inn så mange innspill som mulig fra medlemmene våre innen utgangen av august. Vi planlegger også digitale innspillsmøter den 23. august. Alle disse innspillene vil utgjøre grunnlaget for et felles høringssvar fra Samfunnsbedriftene.

Kommunal- og distriktsdepartementets høringsfrist er 23. september.