Offentlige Anskaffelser Nå Foto S. Q. Andersen
Midt i det vakre fjell- og skoglandskapet i Engerdal finner vi Norges eneste innkjøpssamarbeid som er organisert som et selskap: Abakus AS. Foto: Steinar Q. Andersen

Innkjøpssamarbeid over fylkesgrensene

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Fra kontorene i Engerdal gjør Abakus AS innkjøp for kommuner fra innerst i Østerdalen til ytterst i det trønderske havgapet.

Abakus AS er det eneste innkjøpssamarbeidet i Norge som er organisert som selskap i dag. De er 100 prosent eid av 11 kommuner i Sør-Østerdalen, Nord-Østerdalen samt Røros kommune. I 2015 kom også trøndelagskommunene Frøya, Orkland og Rindal med i selskapet.

Les også: Stort potensial i kommunale innjøpssamarbeid

– Vi har en avtale med eierkommunene som innbefatter at Abakus skal samordne og gjennomføre anskaffelser på vegne av kommunene i samarbeidet. Det er i hovedsak fellesanskaffelser på de større rammeavtalene og enkeltanskaffelser der kommunene har spesielle behov for kjøp av varer og tjenester, sier daglig leder Hege Løland.

Mange fordeler

Hun forteller at det er mange fordeler ved selskapsformen.

– Vi har et godt fagmiljø som sikrer riktige innkjøp og ikke minst god kontraktsoppfølging av løpende avtaler på vegne av eierne. Det er enklere for et faglig fellesskap enn det er for enkeltpersoner som kanskje bare har innkjøp som en liten brøk av sin stilling. Med stadig nye krav til innkjøp, er det mange regler og prosedyrer man skal huske mellom hver gang man skal gjøre innkjøp, sier hun.

Abakus AS tilbyr også opplæring av både eierkommuner og lokale leverandører.

– Dermed øker vi kompetansen i eierkommunene samtidig som lokalt næringsliv styrker sin mulighet og evne til å kunne delta i konkurranser.

Fagfolk som kjenner behovene

Hege Løland forteller at de har en tett dialog med eierkommunene.

– Når én kommune melder inn behov for innkjøp, kontaktes de øvrige for å høre om flere vil være med. I Abakus AS er det lagt opp til tett dialog med kommunenes fagfolk som kjenner behovene som skal dekkes best, og det er fagressursene som «eier» kravspesifikasjonen, sier hun.

De seks ansatte i selskapet er spredd godt utover de 11 eierkommunene, men hovedkontoret ligger i Engerdal. Avstanden er imidlertid ikke større enn at de ansatte har funnet en kompetansearbeidsplass kort vei fra der de bor.

Les mer om Abakus AS her.