Jus I Et Nøtteskall Caleb Lucas Unsplash
Høsten 2020 holder Samfunnsbedriftene flere nettkurs med "juss i et nøtteskall". (Foto: Caleb Lucas/Unsplash)
Mini-nettkurs i juridiske emner høsten 2020

Jussen du trenger - i et nøtteskall

Vår serie med korte nettkurs gir deg oversikten du bør ha over jussen innen feltene: kommuneloven, konkurranse på like vilkår, offentlig støtte, forvaltningsloven, habilitet og offentlighet.

I høst setter Samfunnsbedriftene Advokattjenester i gang et nytt nettbasert kurstilbud. Vi ser på ulike juridiske temaer i et «nøtteskall» - det vil si korte nettkurs på rundt 1 ½-2 timer om relevante temaer som vi ofte får spørsmål om fra medlemmene. Vi sikter oss inn på at kursene skal bli «gjengangere» gjennom et år.

Målet for kursene er å tilby en god, oversiktlig og kortfattet innføring i reglene på området, samt praktiske råd til hvordan dere kan løse saker. På kursene setter vi av tid til spørsmål fra dere, både underveis og etterpå.

Plattform: Kursene avvikles på Teams og alle påmeldte får innkalling med lenke.

Tid: Kursene går fra kl 10:00-12:00.

Pris: kr. 1500 per deltaker per kurs (medlemspris).
Pris for ikke-medlemmer: kr. 2000,- per deltaker per kurs.

Mini-kurs høsten 2020:


Kommuneloven i et nøtteskall - 7. oktober

Kommuneloven er «grunnloven» for eierne av bedriftene. Advokatfullmektig Elen Schmedling Gimnæs holder et totimers webkurs med det viktigste du bør vite.
Les mer og meld deg på

"Offentlighet og innsyn" i et nøtteskall – 21. oktober

Omfattes din bedrift av offentlighetsloven? Da har offentligheten krav på innsyn i mange opplysninger. Advokatfullmektig Håkon Andreas Riegels holder et webkurs med det viktigste du bør vite.
Les mer og meld deg på

Offentlig støtte i et nøtteskall – 4. november

EØS-avtalen slår fast at det er forbudt å gi offentlig støtte til en markedsaktør. Advokatfullmektig Håkon Andreas Riegels holder et totimers webkurs med det viktigste du bør vite.
Les mer og meld deg på

Forvaltningsloven i et nøtteskall – 25. november

Omfattes din bedrift av forvaltningsloven i deler av sitt virke? Advokatfullmektig Elen Schmedling Gimnæs holder et totimers webkurs med det viktigste du bør vite.
Les mer og meld deg på

Habilitet i et nøtteskall – 2. desember

Habilitet handler om åpenhet, etikk og tillit. Advokatfullmektig Elen Schmedling Gimnæs holder et totimers webkurs med det viktigste du bør vite.
Les mer og meld deg på

"Konkurranse på like vilkår" i et nøtteskall - 9. desember

Mange kommunalt eide bedrifter driver med både forvaltning og forretning, og andre driver konkurranseutsatt virksomhet. Advokatfullmektig Håkon Andreas Riegels holder et totimers webkurs med det viktigste du bør vite.
Les mer og meld deg på