Sertifiseringskurs I Offentlige Anskaffelser Foto Jill Johannessen For Nett
De fleste av Samfunnsbedriftenes medlemmer må følge regelverket for offentlige anskaffelser. (Illustrasjonsbilde, foto: Jill johannessen)
Sertifiseringskurs for offentlige anskaffelser

Ønsker du å bli sertifisert i offentlige anskaffelser?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Samfunnsbedriftene har fått reservert et par plasser til våre medlemmer på KS’ svært populære sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser. Men vær rask om du ønsker å delta.

KS’ anerkjente sertifiseringskurs går over åtte dager fordelt på tre samlinger i løpet av 2. halvår 2021. Kurset gir opplæring i alle steg gjennom de tre fasene i en anskaffelsesprosess: forberedelsen, gjennomføringen og kontraktsoppfølgingen.

LES MER OG MELD DEG PÅ

Årets kurs åpner for 60 deltagere. Kurset gjennomføres med tre fysiske samlinger, og er lagt opp med forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver slik at deltagerne får jobbet grundig med temaene.

Nettverksbygging er et sentralt formål med kurset. Derfor foregår alle samlinger fysisk. Mange som jobber med innkjøp, opplever å sitte mye alene på anskaffelsesfunksjonen i kommunen.

Å bli kjent med andre i samme situasjon fra andre kommuner er nyttig for å dele kunnskap og erfaring også etter kurset, sier tidligere deltagere.

Et fag i endring

Anskaffelsesfaget er i kontinuerlig utvikling. Det blir stadig mer oppmerksomhet rundt offentlige anskaffelser som virkemiddel for å fremme andre samfunnshensyn, blant annet innen miljø og sosiale tiltak.

For innkjøperne kan det være en krevende øvelse å skulle møte krav og forventninger om å ta slike samfunnshensyn. Samtidig skal vi også sikre effektiv bruk av kommunens begrensede ressurser.

Dette skal kurset bistå deltagerne med å mestre.

Les mer om tidligere års kurs

Påmelding

Kurset har tidligere år vært fulltegnet meget raskt. Du bør derfor melde deg på så fort som mulig hvis du ønsker å delta på kurset i 2021.

Husk å ha klart faktura-adresse, postnummer og sted, organisasjonsnummer og hva faktura skal merkes med (faktura referanse).

Du vil få tilsendt påmeldingslenke for overnatting, fellesmiddag, allergier osv. i god tid før hver av samlingene.

LES MER OG MELD DEG PÅ