Nytt terminalbygg Borg Havn.JPG
Bilde: Lager 12 – Norlines – er en nyskapende havneterminal i massivtre som ble til gjennom en innovativ anskaffelse der Borg Havn var byggherre. (Foto: Borg Havn).
Innovative offentlige anskaffelser:

Treffsikker innovasjon krever god dialog

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Dialog er nøkkelen til innovative anskaffelser. Før utlysningen snakker man både med brukere om behovet og med leverandørene om mulighetene. Det kom frem på et KS Bedrift-kurs om innovative anskaffelser den 26. oktober.

«Innovative anskaffelser» dreier seg om å bruke kompetansen som finnes i markedet til å utvikle tjenestene på en god og målrettet måte. Og dette er et spennende felt for tiden.

Det andre av to KS Bedrift-kurs om dette temaet vil ta for seg hvordan du kan bruke innovative anskaffelser som et verktøy for innovasjon og utvikling av virksomheten

Tjenestetilbudet blir smartere

Dialogen i forkant av utlysningen er en hovedforskjell på en såkalt innovativ og en «vanlig» offentlig anskaffelse. Man bruker mer tid og ressurser for å avdekke utfordringen og kartlegge behovet.

Denne dialogen er avgjørende for at man skal kunne beskrive behovet og overlate løsningene til leverandørene – i stedet for å fortelle dem hva man skal ha.

Da kan man utnytte den betydelige kompetansen som finnes i ulike leverandørmiljøer. Og man kan utvikle sitt tjenestetilbud så det treffer brukernes behov på en enda bedre måte.

Hvordan kjøpe innovasjon?

På kurset den 26. oktober gikk to fra Leverandørutviklingsprogrammet gjennom både regelverket og handlingsrommet, samt når og hvordan man kan bruke innovative anskaffelser. De to, fra hhv. NHO og KS, la vekt på brukerinvolvering og tidlig dialog.

Leverandørprogrammets nettside har mye relevant stoff for den som vil gjøre en innovativ anskaffelse. Dette samarbeidsprosjektet mellom NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er pådriver for at offentlige virksomheter skal skape innovasjon.

Videre fortalte KS Bedrift-medlemmet Borg Havn IKS om sine erfaringer med bruk av innovative anskaffelser som byggherre for Lager 12 - Norlines – en nyskapende havneterminal i massivtre.

Færre barnesykdommer

På kurset kom det også frem at Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) trolig ikke har behandlet en eneste sak som er en innovativ anskaffelse.

Dette er nok fordi man involverer markedet i større grad og dermed luker ut "barnesykdommene" før man gjør selve anskaffelsen, mente kursholderne.

KS Bedrift satser på å øke bevisstheten om innovative anskaffelser fremover.

Meld deg gjerne på vårt kurs Innovative anskaffelser som verktøy for utvikling og virksomhetsstyring som avholdes 31. januar.