erna solberg.jpg
Fra gårsdagens pressekonferanse hvor statsminister Erna Solberg (H) orienterte om videreføring av tiltak i håndteringen av korona-pandemien. Foto: Jan Richard Kjelstrup, ASD

Vil ha hjemmel for elektroniske møter for IKS

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Regjeringens tiltak under koronakrisen må også omfatte interkommunale selskaper, (IKS) og gi dem adgang til elektroniske møter, sier juridisk direktør Agnete B. Sommerset i Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift).

Samfunnsbedriftene har sendt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om nye forskrifter som regjeringen innfører i tråd med koronaloven som ble vedtatt 21. mars.

– Det gjøres unntak fra reglene om fysiske møter i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Dette omfatter mange av våre medlemsbedrifter, og vi er glade for at det gjøres forenklinger i disse utfordrende tidene, sier Sommerset.

Stort behov

– Imidlertid har man glemt å inkludere IKS-loven, som har sterke begrensninger på adgangen til elektroniske møter. Dette rammer mange, siden nesten alle norske kommuner har eierskap i et IKS, sier Sommerset.

Hun tror årsaken kan være at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som har lovansvaret for IKS-loven, mens ansvaret hos de øvrige ligger hos NFD.

– Koronaloven har bare én måneds varighet, og vi regner med at det vil bli stort behov for elektroniske møter også etter denne perioden. Derfor er det viktig at myndighetene inkluderer IKS-loven i både denne runden og i forbindelse med et nytt hjemmelsgrunnlag, sier Sommerset.

Hun forteller at et IKS har et minst like stort behov som andre selskapsformer for adgang til elektroniske møter under koronakrisen.

Rask avklaring

– IKS har dessuten frister som ligger forut for AS og de andre selskaper når det gjelder å få godkjent og levert inn årsregnskap. Det betyr at disse selskapene i enda større grad enn andre har behov for en rask avklaring og hjemmel for å kunne avholde sine møter elektronisk, sier Sommerset.

Samfunnsbedriftene mener at IKS-loven trenger en oppdatering for å fungere optimalt også under normale omstendigheter. I dag forutsetter den fysisk tilstedeværelse i både styremøter og representantskapsmøter.

– Her har det allerede vært en del oppdateringer i andre lover, og vi jobber for at IKS-loven, som ikke har vært endret siden 2000, også skal bli modernisert. Dette er et arbeid vi har holdt på med en stund, og kommer til å følge videre. Men akkurat nå haster det med å løse utfordringene som har kommet som følge av koronakrisen, sier Sommerset.

Les høringssvaret fra Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)

Les høringsbrevet fra NFD