CSR-rapportering.jpg
Koronakrisen skaper merarbeid:

Frist for årsregnskap og årsberetning må forlenges

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Samfunnsbedriftene mener de lovbestemte fristene for å vedta årsregnskap og årsberetning i blant annet aksjeselskap og samvirkeforetak må forlenges.

Samfunnsbedriftene har i dag avgitt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet på forslag til midlertidig lov om flere unntak fra foretakslovgivningen på grunn av Covid-19.

Vi støtter forslagene i den midlertidige loven som åpner for at aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak mfl. kan avholde fjernmøter og gjennomføre generalforsamling, årsmøter og styremøter elektronisk. Loven og unntakene varer til 31. oktober 2020.

Imidlertid må også de lovbestemte fristene for å vedta årsregnskap og årsberetning i blant annet aksjeselskap og samvirkeforetak forlenges, gitt situasjonen med Covid 19.

Det hjelper ikke med en adgang til fjernmøter hvis virksomheten på grunn av omstendighetene som har funnet sted denne våren, ikke rekker å få ferdigstilt regnskapene og årsberetningen innen 30. juni.

Se vårt høringssvar til NFD her