Foto Gustav Borgen For Nett
Tilgang til historiske kommunale arkiver kan gi interessante innblikk både i egen slekt og i lokalsamfunnets fortid. [Foto: Gustav Borgen / Norsk Folkemuseum. Lisens: Public domain mark (CC PDM)]
Alle arkiv fra eks-kommune i Vestland er tilgjengelige på nett

IKA Hordaland lar Finnås «gjenoppstå» digitalt

Andre bransjer

Arkiver er lokalsamfunnenes hukommelse. Men kan samlingene ta skrittet over i vår digitale tid? Vårt medlem IKA Hordaland viser vei. Data fra historiske Finnås er kun et par tastetrykk unna.

- Det er svært interessant å sjå at drøftingar om samferdsel, infrastruktur, bompengar og anna finansiering tidvis var like aktuelle på 1800-talet som i dag, sier Kjetil Aga Gjøsæter til Arkivverket.no. Gjøsæter er kommunedirektør i Bømlo, som er Finnås «arvtaker».

De mange kommunale arkivene rundt omkring i landet kan si mye om hvem vi var. For den som leter, kan arkivene også bidra til å bygge bro mellom fortiden og nåtiden – både innad i slekten og i lokalsamfunnet selv.

- Vi har som målsetnad at alle innsyn i arkivsaker eldre enn 100 år skal leverast via digitalarkivet.no, sier fagleder Knut Kjosås i IKA Hordaland til Arkivverket.no. Håpet er at "Finnås heildigitale kommune" kan inspirere andre til å digitalisere sine arkiver.

Om 100 år er ingenting glemt

Finnås var en selvstendig kommune fra 1837 til 1916. Alt arkivmateriale etter den nedlagte kommunen er nå skannet og tilgjengeliggjort i Digitalarkivet.

Denne komplette kommunehistorien gjør Finnås til Norges første «heldigitale» kommune. Det er IKA Hordaland som sammen med Arkivverket har stått bak det banebrytende prosjektet.

- Med løysinga får me eit godt innblikk i historiske hendingar. Me får også informasjon om korleis historia vart til. Dette ser me som svært verdifullt, legger Kjosås til.

- Det eg sjølv synes er meist spanande, er alle desse som utvandra til Amerika, korrespondansen med dei og slike ting. Men det er meg, andre vil sikkert sjå andre ting.

- Vi har gode føresetnader for å publisere på Digitalarkivet fordi vi alt har ordna og katalogisert alle dei kommunale arkiva frå 1837-1965. Dei er ferdig registrerte i ASTA og publisert til Arkivportalen, og då er vegen til Digitalarkivet veldig kort for oss.

- Vi bemanna bokskannaren med både frivillige og praksisstudentar frå universitetet, og skanna sjølv ein dag i veka, fortsetter Kjosås.

Etikken og jusen er «innafor»

Når man legger ut alle arkivene på denne måten, kan man stille spørsmål ved om personvern og jusen er ivaretatt.

- Dette er vurderingar vi er veldig upptekne av. I dette høvet er materialet eldre enn 100 år så vi kan ikkje sjå at det er nokon lovhjemmel som hindrar oss i å leggje det ut fritt tilgjengeleg på nett, sier Kjosås til Kommunal Rapport.

Han påpeker at innholdet er skannet og publisert som bilder. Det er altså ikke transkribert og gjort søkbart og indekserbart. Det betyr at brukeren selv må gå inn og lete frem informasjonen hun er på jakt etter.

Det hører med til historien at Finnås kommune kun er en liten del av alt det IKA Hordaland har publisert digitalt. Alle formannskaps- og kommunestyreprotollene fra 1837 til 1920 for 52 kommuner er skannet og lagt ut.

I tillegg til det har de skannet alle de 500 karakterprotokollene fra skolene i disse kommunene samt valgstyrene, fattigstyrene og overformynderiene. I alt har de lagt ut over 150.000 bilder.

Lokal skattekiste

- Vi i Bømlo kommune er sjølvsagt svært stolte over at gamle Finnås kommune no er å rekna som Norges første heildigitale kommune, fortsetter Bømlos kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter.

- Arkivet er ein lokal skatt som no ligg tilgjengeleg på internett for sjølvbetjening på Digitalarkivet si fellesnasjonale publiseringsplattform. Med denne tilgjengeleggjeringa sikrar me innbyggjarane sin demokratiske rett til offentleg dokumentasjon og kulturarv, avslutter han.