Ansettelsesintervju - Krediter Tim Gouw.jpg
Det er klare begrensninger på hvilke spørsmål man kan stille potensielle arbeidstakere under et ansettelsesintervju. (Foto: Tim Gouw).

Ansettelser: Hva kan du spørre om på intervjuet?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Det er naturlig at de som foretar intervjuet på vegne av bedriften stiller spørsmål om søkernes bakgrunn og egenskaper som er viktige for stillingen som skal fylles. Men det er flere ting man ikke får spørre om.

I en del stillinger kan søkernes helse være avgjørende for hvor godt de kan gjøre jobben. Det er tillatt å spørre om det er noe ved stillingen som kan være utfordrende på grunn av søkerens helse. Tunge løft eller arbeid i høyden kan være eksempler på dette.

Forbud mot diskriminering

Man må likevel være oppmerksom på at det er en del lovbestemte forbud mot diskriminering. Derfor er det også begrensninger på hvilke spørsmål man må unngå å stille under et ansettelsesintervju.

Man må unngås å spørre om søker er eller planlegger å bli gravid eller adoptere, hvordan de stiller seg til kulturelle eller religiøse spørsmål og spørsmål om søkerens seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Alt dette går klart frem av likestillings- og diskrimineringslovens § 30.

Fagforening og politisk syn er privatsak

Det er hverken lov å stille spørsmål om tilknytning til eller aktivitet i fagforeninger. Man får heller ikke spørre hvordan søkeren stiller seg i politiske spørsmål. Dette går blant annet frem av arbeidsmiljøloven § 13-4.

Videre er det etter likestillings- og diskrimineringsloven forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Man må heller ikke innhente opplysninger om noen av disse forholdene på annen måte.

Stillingens formål kan gi unntak

Det er likevel unntak for disse reglene om slike forhold er begrunnet i stillingens karakter eller i formålet med virksomheten, for eksempel hvis det er ønskelig å ansette en kvinne til en stilling på et krisesenter for kvinner.

Dersom det stilles slike krav, må dette opplyses om i utlysingen av stillingen.