Hva er lønnsansiennitet - krediter Brooke Cagle.jpg
Lønnsansiennitet er noe annet enn ordinær ansiennitet. (Foto: Brooke Cagle)
Lønnsansiennitet i Bedriftsavtalen og HTA:

Bedriften må ha kontroll på ansattes lønnsansiennitet

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Bedrifter tilknyttet Bedriftsavtalen (Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter), eller Hovedtariffavtalen (HTA), må følge med på ansattes lønnsansiennitet (dato) for å vite når de skal utbetale obligatoriske tillegg til enkeltansatte som har mindre enn 16 år ansiennitet.

Det er viktig å merke seg at lønnsansiennitet ikke har noe med lønnsoppgjøret å gjøre og kan falle på hvilken som helst måned i året.

I motsetning til bedriftsansiennitet, som angir hvor lenge du har vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver, er lønnsansiennitet et utrykk for hvor lenge (år/måneder) en ansatt har vært i lønnet arbeid, og i noen tilfeller hvor lenge en har vært i tidligere relevante stillinger. Lønnsansiennitet skal fastsettes ved ansettelse og vil selvfølgelig ofte inkludere tid hos flere tidligere arbeidsgivere.

Alle stillinger med minstelønn i tariffen (normerte stillinger) har minstelønn etter lønnsansiennitet (tabell). Ansatte kan ikke lønnes lavere enn minstelønnen. I tillegg har lønnssystemet et obligatorisk ansiennitetstillegg som kommer til utbetaling hvert andre år den 1. i måneden når vedkommende oppfyller og flytter over i et nytt lønnsintervall. Tillegget utbetales uavhengig av hvilken lønn vedkommende har og skjer helt til vedkommende har oppnådd 10 års lønnsansiennitet. Neste (og siste) ansiennitetsintervall kommer ved 16 år.

For stillinger uten krav til formell utdanning regnes alle år og måneder i lønnet arbeid med i lønnsansienniteten. For stillinger med krav til utdanning regnes bare offentlig tjeneste fullt ut. Privat praksis regnes bare med hvis den er relevant for stillingen.

Bedrifter som er tilknyttet Bedriftsavtalen kan unngå hele eller deler av de obligatoriske ansiennitetstilleggene ved å gi «tilleggsansiennitet» ved ansettelser. På den måten kan de tilby nyansatte høyere inngangslønn enn minstelønn, samtidig som de obligatoriske ansiennitetstileggene ikke vil komme i veien for nødvendige lønnsrelasjoner til andre i bedriften.

Lønnsansiennitet er regulert i tariffavtalen kapittel 1 § 12.1