Arbeidsklær Foto Jill Johannessen For Nett
Illustrasjonsbilde. (Foto: Jill Johannessen)
Bedriftsavtalen 2022-2024

«Bedriftsavtaleoppgjøret» 2022 godkjent av partene

Havn | Andre bransjer

Bedriftene som følger Bedriftsavtalen, kan nå gjennomføre lønnsøkningene man ble enige om i årets tariff-forhandlinger.

Alle de berørte organisasjonene har nå godtatt forhandlingsresultatet fra årets hovedtariffoppgjør for Bedriftsavtalen.

Dette forhandlingsresultatet gjelder bedriftene som er tilknyttet Bedriftsavtalen, eller «Hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i kommunal sektor». Om du er usikker på om din bedrift følger denne tariffavtalen, kan du lese mer i faktaboksen.

Du kan lese mer om hvordan oppgjøret skal iverksettes i e-posten som Frode B. Nilssen sendte den 15. juni til daglige ledere i bedriftene som følger Bedriftsavtalen.