Brannmenn_fra_Bamble_brannvesen_02 (Foto - Bamble kommune).jpg
Illustrasjonbilde. (Foto: Bamle brannvesen)
HTA 2022-2024

Brudd i forhandlingene om Hovedtariffavtalen

Andre bransjer | Brann og redning

Den 29. april ble det brudd i forhandlingene om hovedtariffavtalen. Bruddet kom halvannet døgn før fristen ved midnatt på lørdag. Meklingen starter 2. mai og har frist ved midnatt 23. mai.

Hovedtariffavtalen for kommunesektoren gjelder for de av Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter som ikke er knyttet til energiavtalene eller Bedriftsavtalen. Lurer du på hvilken avtale din bedrift følger? Les mer her.

Komplisert hovedoppgjør

Årets forhandlinger er et såkalt hovedoppgjør. Partene forhandler om hele hovedtariffavtalen – både lønn og andre bestemmelser. Noen av disse bestemmelsene har også økonomiske konsekvenser.

- Dette er et komplisert tariffoppgjør. Både når det gjelder lønn og andre bestemmelser er det en betydelig avstand mellom partene. Samfunnsbedriftene forutsetter at alle parter med meklers hjelp vil bidra til å finne en meklingsløsning, sier Noss.

Samfunnsbedriftene deltar i KS' delegasjon i forhandlingene om Hovedtariffavtalen.

KS forhandler med fire forhandlingssammenslutninger som representerer 41 forbund i LO, Unio, YS og Akademikerne. Forventningene er høye etter to år med pandemi.

Vil følge frontfagsmodellen

KS og Samfunnsbedriftene holder seg til den såkalte frontfagmodellen. Det innebærer en koordinert lønnsdannelse i hele arbeidslivet over tid.

– KS’ klare mål i tariffoppgjøret er at kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde kompetente ansatte, slik at de kan fortsette å tilby innbyggerne gode tjenester, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

For å ivareta dette målet har KS blant annet:

  • prioritert å øke godgjøringen for turnusarbeid
  • løftet det generelle lønnsnivået for yngre arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning
  • gitt mulighet til å ansette medarbeidere kommunene har særlig behov for i egne rekrutteringsstillinger med høyere lønn
  • tydeliggjort at arbeidstaker får lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning

Meklingen starter 2. mai og har frist ved midnatt 23. mai.​