Enighet I Forhandlingene For Nett
Partene til Bedriftsavtalen kom til enighet den 1. juni 2021.
Bedriftsavtalen 2020-2022

Forhandlingsløsning for tariffoppgjøret om Bedriftsavtalen

Avfall | Andre bransjer

Samfunnsbedriftene kom den 1. juni til enighet med LO-Kommune, Akademikerne-Kommune, YS-Kommune og Unio i tariffoppgjøret for Bedriftsavtalen.

- Jeg er godt fornøyd med at partene ble enige om en forhandlingsløsning i god tid før fristens utløp, sier forhandlingsleder Barbro Noss. Vi møtte konstruktive motparter og forhandlingsklimaet var godt. Årets tariff-forhandlinger var et såkalt mellomoppgjør der det kun ble forhandlet om lønn.

Det ble gitt generelle tillegg på mellom 8000 og 11600 kroner. Unormerte stillinger (gr.1) ble gitt et tillegg på 2,5 %. Det er også gjort justeringer i garantilønnssatsene (minstelønn).

- Med dette sikres kjøpekraften for de ansatte, samtidig som det legges til rette for bærekraftig økonomisk drift i bedriftene, sier Noss.

Det er satt frist til 21.juni for godkjenning av forhandlingsresultatet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om resultatet og hvordan dette skal implementeres, herunder lokale forhandlinger. 

Oppgjøret gjelder alle bedrifter som er knyttet til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter «Bedriftsavtalen». Lurer du på om din bedrift er berørt av dette? Sjekk boksen oppe til høyre på denne siden (der finner du også protokollen fra oppgjøret), eller kontakt Samfunnsbedriftene. 

Spørsmål om oppgjøret kan rettes til forhandlingsleder Barbro Noss eller direktør arbeidsgiverservice Frode B. Nilssen.