Enighet I HTA Foto Chris Liverani Unsplash (2)
Natt til 8. oktober kom partene til enighet om Energiavtale I & II som skal gjelde for 2020 - 2022. (Foto: Chris Liverani / Unsplash)
Energiavtale I og II 2020 - 2022

Forhandlingsløsning mellom partene i energioppgjøret 2020

Energi

Natt til 8. oktober kom Samfunnsbedriftene til enighet med arbeidstakerorganisasjonene om ny Energiavtale I og II som skal gjelde for perioden 2020 – 2022.

Energiavtale I og II regulerer bestemmelser om lønn og diverse tillegg for nær 100 energibedrifter knyttet til Samfunnsbedriftene.

- I den krevende situasjon som samfunnet nå står i er jeg fornøyd med at vi kom til enighet innenfor en ansvarlig økonomisk ramme. Samtidig er jeg glad for å kunne være med og legge til rette for at det blir flere kvinner i bransjen, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Ansatte i Energiavtale I fikk et generelt tillegg på kr. 2500 og en økning av minstelønningene.

Partene har frist til 29. oktober med å godkjenne forhandlingsresultatet.

Samfunnsbedriftene kommer tilbake til våre medlemmer med ytterligere informasjon om oppgjøret.

Protokoller og kontaktpersoner finner du i boksen til høyre.