Enighet I HTA Foto Chris Liverani Unsplash (2)
De største partene har kommet til enighet om ny Hovedtariffavtale. (Foto: Chris Liverani / Unsplash)
Hovedtariffoppgjøret 2020:

Forhandlingsløsning om Hovedtariffavtalen

Noen timer etter forhandlingsfristens utløp ved midnatt 15. september ble KS og de tre største forhandlingssammenslutningene - LO kommune, Unio og YS kommune - enige om ny hovedtariffavtale.

- I den krevende situasjon som mange av våre medlemsbedrifter nå står i, er jeg fornøyd med at man kom til enighet med de største forhandlingssammenslutningene, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Med Akademikerne ble det brudd på grunn av uenigheter om legeavtalen.

Hovedtariffoppgjøret landet innenfor rammen på 1,70 prosent som ble satt av konkurranseutsatt industri – det såkalte frontfaget. Ettersom 1,6 prosent allerede var tatt ut som resultat av fjorårets oppgjør og andre tillegg, var det i forkant klart at det var svært lite penger å forhandle om.

Forhandlingsresultatet gjelder kun bedriftene som er tilknyttet Hovedtariffavtalen (HTA). Om du er usikker på hvilken tariffavtale din bedrift følger, kan du lese mer i boksen oppe til høyre.

Viktige punkter fra resultatet:

  • Med virkningsdato fra 1. september 2020 ble det et generelt kronetillegg til alle i kap. 4. Unntaket er lederne, som fikk 0,3 prosent.
  • Lørdags- og søndagstillegget for grupper av ansatte som sorterer under Hovedtariffavtalens pkt. 5.2.1 (brann og redning) ble økt til kr. 53,- per time fra 1. oktober 2020.
  • Partene har lagt til grunn at de lokale forhandlingene for ledere i kap. 3 og arbeidstakere i kap. 5, må følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i kap. 4. Frist for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3 og kap. 5 er satt til 15. oktober 2020.
  • Partene skal etablere to partssammensatte utvalg som skal jobbe med tiltak for å fremme henholdsvis «heltidskultur» og kompetanse. Begge utvalgene skal levere rapport 31. januar 2022.
  • Oversikten over stillingskoder og stillingsgrupper i vedlegg 1 har fått ny struktur som gjør den mer oversiktlig og lettere å lese.

- Koronakrisen har synliggjort den viktige jobben som våre medlemsbedrifter gjør ved å levere grunnleggende samfunnstjenester til innbyggerne, fortsetter administrerende direktør Øivind Brevik.

- De to partssammensatte utvalgene kan bidra til å sikre at våre medlemsbedrifter rundt omkring i landet hevder seg i konkurransen om dyktige og kompetente medarbeidere, samt få til den heltidskulturen som alle parter ønsker.

- Dette er viktig for å sikre levende og trygge lokalsamfunn også i fremtiden, legger han til.

​Brudd med Akademikerne

Det viktigste kravet fra Legeforeningen var at ut over et gjennomsnitt på syv timer per uke, skal fastleger selv kunne velge om de vil ha legevakt.

Oppgjøret mellom KS og Akademikerne går derfor til mekling, med oppstart 23. september. Meklingsfristen er satt til 14. oktober ved midnatt.


Spørsmål om forhandlingsresultatet?

Kontakt direktør for Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice Frode B. Nilssen, tlf: 480 09 337