Mellomoppgjøret Bedriftsavtalen 2019 er godkjent - krediter Dylan Gillis.jpg
Bedriftsavtalen 2020-2022 har nå trådt i kraft. (Foto: Dylan Gillis).
Bedriftsavtalen 2020-2022

Forhandlingsresultatet for Bedriftsavtalen er nå godkjent

Avfall | Andre bransjer

Forhandlingsresultatet av 24. september 2020 er nå godkjent av alle partene til Bedriftsavtalen. Dermed kan resultatet iverksettes i de berørte bedriftene.

Samfunnsbedriftene ble ved midnatt natt til 24. september enig med LO-Kommune, Akademikerne-Kommune, YS-Kommune og Unio om en videreføring av gjeldende Bedriftsavtale uten endringer.

Les mer om resultatet

Bedriftsavtalen gjelder bransjene:

  • avfall/gjenvinning
  • vann og avløp
  • revisjon
  • IKT-bedrifter
  • parkering
  • næring/eiendom
  • Biblioteksentralen